Main Menu

ประวัติความเป็นมา

บริษัท สมาร์ท เดฟ โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าควบคุม รับออกแบบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและกระบวนการผลิต (Automation System) รับเขียนโปรแกรมPLC ,Drive  ,HMI และระบบ ระบบ SCADA ยี่ห้อ Siemens ด้วยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบPLC Siemens ประสบการณ์กว่าสิบปี

ด้วย Reference และ Backgroud ดังกล่าวจึงได้รับความเชื่อถือ และไว้วางใจให้เป็นบริษัทคู่ค้าหลายแห่งในวงการอุตสาหกรรม